Castellano

ACCEDIR
Inici > Informacions vāries

Ergolab

Ergolab© és un sistema portàtil que permet realitzar l'avaluació del risc ergonòmic “in situ” en el lloc de treball, el lliurament, en la mateixa visita, del registre realitzat, de l'informe d'anàlisi i proposta de millores i la comprovació a continuació de la idoneïtat d'aquestes possibles propostes de millora.Ergolab

Aquest sistema dóna resposta a la necessitat de disposar del potencial dels laboratoris d'ergonomia en la pròpia empresa i de reduir el temps d'avaluació de les condicions de treball, així com del de l'elaboració, lliurament i discussió de l'informe que ha de permetre implantar les millores proposades.

S'ha desenvolupat un sistema portàtil compost d'ordinador i vestimenta, (gorra, jaqueta, guants, pantalons i sobrecalçat), vestimenta que es col·loca damunt de la roba del treballador, amb la finalitat de realitzar l'avaluació de les condicions ergonòmiques mitjançant els mètodes OCRA, RULA, REBA, OWAS i ISO 11226.

Ergolab

Aquesta vestimenta disposa de 17 marcadors inercials col·locats a l'interior de la mateixa roba. Aquests marcadors, units entre si, envien la informació de les seves posicions a dos emissors que estan col·locats a la zona lumbar de la jaqueta. Aquests emissors envien per telemetria la informació a l'ordinador que els capta a través d'uns receptors. El programa de l'ordinador reprodueix en la pantalla a temps real tots els moviments de l'individu.

El fitxer de les posicions de les diferents articulacions és interpretat per un programari que realitza cada segon l'avaluació ergonòmica en aplicació dels cinc mètodes anteriorment citats. Aquesta informació es completa amb alguns paràmetres no enregistrables per l'equip, com són la força aplicada, el tipus d'agarri, els descansos, la durada del treball o les accions tècniques.

La immediatesa de la disponibilitat de les avaluacions realitzades, complementades amb les recomanacions de  l'ergònom, permet avaluar les propostes que es fan in situ i al moment, podent registrar-se la modificació del lloc de treball i realitzar una nova avaluació. D'aquesta forma poden efectuar-se comparacions de les situacions anteriors i actuals, confirmant-se o no la millora ergonòmica del lloc de treball.

Complementàriament, la presa de fotografies del lloc de treball actual o modificat permet posteriorment realitzar la reconstrucció en tres dimensions de les situacions, podent-se elaborar i lliurar un vídeo amb animació de les situacions registrades.

Ergolab© s'ha convertit en un pilar fonamental en la capacitat d'anàlisi de les UMAB, Unitats Mòbils d'Anàlisis Biomecànic d'Egarsat Societat de Prevenció, i conjuntament amb altres tècniques d'anàlisis, com la potent electromiografia dinàmica de superfície, posa a la disposició de les empreses la seguretat de disposar de la informació objectiva i precisa que permet la resolució dels problemes en l'àmbit de l'ergonomia operacional.

Política de Privacidad