Li informem que les dades facilitades a través d'aquesta pàgina web seran incorporats a un fitxer automatitzat, titularitat d'Excel·lència i Garantia per a la Salut en el Treball, S.L.O., la finalitat del qual és resoldre les consultes plantejades, iniciar amb vostè relacions comercials i/o proporcionar informació sobre els nostres productes.
Les dades proporcionades seran tractats amb estricta confidencialitat i no seran cedits a tercers, d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Així mateix, li informem que a qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, remetent la seva sol·licitud per escrit a:

Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.
Victor Hugo, 2-4 planta baja
Telf. 902 333 017
08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Email: info@egarsatsp.es